APCIRKNĪ Tu vari rast atbildes uz tādiem jautājumiem:

  • Kas veido latviešu garīgo mantojumu?

  • Kā tās praktiski pielietot savā ikdienā?

  • Kā padziļināt savas zināšanas latviskajā dzīvesziņā?

Piesakies aktualitātēm

Saņem regulārus ziņojumus par aktuālo "Latvisko zinību skolā" un latvjuapcirknis.lv

Paldies